Lãnh đạo số – Dẫn lái thích ứng số (2/4)Lãnh đạo số – Dẫn lái thích ứng số (2/4) — 3 ví dụ diễn giải trong video: 1) Ban lãnh đạo chính phủ trình diễn họp không giấy tờ với eCabinet 2) #Vietinbank và …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *