Lịch nộp tờ khai, báo cáo Thuế năm 2021Tham khảo bài viết tại:
Download lịch nộp tờ khai, báo cáo Thuế năm 2021:

Năm 2020 chuẩn bị kết thúc cũng là lúc nhiều quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, dẫn tới nhiều quy định thay đổi mà kế toán cần nắm được. Ngoài ra, với quy định mới, mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ tăng hơn rất nhiều so với hiện nay, trong đó có nội dung phạt vi phạm chậm nộp.
Để có kế hoạch cụ thể về lịch nộp tờ khai, tiền thuế, chúng tôi biên soạn Lịch nộp tờ khai, báo cáo thuế năm 2021 dành tặng cho tất cả mọi người, đặc biệt là Kế toán doanh nghiệp nhằm nắm rõ những mốc thời gian quan trọng.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *