5 thoughts on “Lịch sử 11/ Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)/Tự học

  1. Mọi người nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé 😉😉😉😉😉😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *