Lịch sử 7 Bài 10 | Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước | Sử ký chuyệnCác bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé.
Nhà Lý thành lập như thế nào?
Tình hình pháp luật, quân đội, đối nội, đối ngoại ra sao?
Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
#sukychuyen #lichsu7bai10 #nhalydaymanhcongcuocxaydungdatnuoc

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

2 thoughts on “Lịch sử 7 Bài 10 | Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước | Sử ký chuyện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *