9 thoughts on “LỊCH SỬ NHẮC NHỞ VIỆT NAM VỀ ĐIỀU GÌ

  1. Hương ơi mình rất thích nghe hương kể về lịch sử việt năm 1979 bọn tầu nó đánh chiếm sáu tỉnh phía bắc của nước mình nó đã đánh đến chi lăng đồng mỏ rồi nên nhà nước mình mới tổng động viên trên toàn quốc lúc đó ai cũng có thể chống tầu nam nữ đi hết vậy là trưa đến một ngày mình đã đánh đổi ra khỏi biên giới ngày đó mình lên langp sơn qua cầu kỳ lừa mọi người nói đoạn đó máu chảy đỏ khúc sông còn người nó dẵm đè lên nhau chết nó nghe được mình tổng động viên nó cũng sợ mà chết ngày đó miền bắc vừa tăng gia sản xuất vừa chống tầu chỉ còn người già và trẻ nhỏ là ở nhà thôi còn phải đi đào hào sẻ núi cùng với bộ đội để giữ nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *