6 thoughts on “Linh Sam, Ổi bonsai và nhiều loại cây núi rừng giao lưu 13/09 | Thanh Bình

  1. Cây ổi ruột đỏ rất ok thích quá phải còn lúa hốt em nó về liền
    Trên đời này trả sợ con gì
    Chỉ có con vợ nó giữ tiền rồi không dám lấy 🥴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *