Live 78 Thầy Phạm Minh Thuận – Hóa 12 – Sở Phú ThọMọi Thông Tin Liên Hệ
Fanpage facebook

Hãy tham gia nhóm Messenger truy cập:

•HÓA
#2k2
#hoa12
#thayphamminhthuan
#phamminhthuan
#luyenthidaihoc2020
# kythithptquocgia2021

•Lý
#2k3
#ly12
#vatlyhadong #vatlihadong
#luyenthidaihoc2021

#thaytuananh
#tuananh
#ly12
#luyenthidaihoc2020
# Learn Forever VN

•Toán
#2K2
#toan12
#thaynguyentiendat
#nguyentiendat
#luyenthidaihoc2020
#thaydatphuchau
# Learn Forever VN

#2k3
#toan12
#thayhothucthuan
#hothucthuan
#luyenthidaihoc2020

#thayvuanhtuan
#vuanhtuan
#luuhuephuong
#coluuhuephuong

•TIẾNG ANH
#2k2
#tienganh12
#cotranganh
#tranganh
#luyenthidaihoc2020

•SINH HỌC
#2k3
#sinh12
#thayphankhacnghe
#phankhacnghe
#luyenthidaihoc2020

#baitaptoanlyhoa
#tracnghiem
#coluuhuephuong
#thayvudinhphuc

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *