10 thoughts on “Loại bỏ hình nền vô cùng đơn giản bằng PowerPoint (Remove Background)

  1. A ơi chỉ dum e .như copy ở trang nào đó .e muốn page vào khung vừa hình ảnh vừa chữ .như thế nào ak .và có thể sửa chữ dc ạ

  2. Tuyệt vời a gà ơi, nhưng cho e hỏi thêm sau khi tách như vậy e muốn tải về ảnh đã tách thì có cách nào tải k a? … Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *