9 thoughts on “LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA BẠN LÀ GÌ? | Quang Lê TV

  1. tesla mua bitcoin vì nó là cá mập , nó đang thiếu vốn để phát triển mạnh hơn , lên đỉnh nó bán ít nhất cũng thu về chục tỷ đô vì thực ra ko phải nó chỉ mua 1,5 tỷ …truớc đó nó đã mua nhiều tỷ rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *