Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 – 이것,그것,저것Lớp tiếng Hàn online miễn phí tối 246 20h-21h. #이것-그것-저것 #어디 #여기-거기-저기 #예요/이에요 #은/는 #이/가 #tienghansocap #nghenoitienghan Nhóm Fb …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *