2 thoughts on “Lớp Trợ Lực: Sơ Đồ Tuyến: Ngày 22.02.2021

  1. Chào Thủ lĩnh Điệp. Cô Hương NPP Hạ Long , cô chưa được học tập lớp sắng nay nhưng muốn được học tập thêm nên cũng xem lại ở youtubi. Về thành công của Thủ lĩnh ở NeuImage thi cô rất khâm phục. Còn về Đạo Phật thì ko biết có khâm phục ko nhỉ? Thông cảm cô đùa chút nhé. ĐT Cô: 0906.026850
    Cô Nguyễn thị Hương. Cảm ơn Thủ lĩnh nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *