Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 1 – Quyển 1 – Giới Pháp Của Tỳ–Kheo – Giới Dâm Dục phần 3Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 1
Hán dịch: Phật Đà Bạt Đà La – Sa Môn Pháp Hiển
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Người dịch: Hòa thượng Thích Phước Sơn – Hòa thượng Thích Đỗng Minh chứng nghĩa
Người đọc: Bình Nguyên
Tác phẩm được phát hành tại:
#dieuphapam #luat #luatmahatangkytap1

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *