Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 4 – Quyển 36 – Giới Tỳ–kheo Ni – Nói Rõ Phần Thứ Nhất 19 Pháp Tăng TànLuật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 4 Hán dịch: Phật Đà Bạt Đà La – Sa Môn Pháp Hiển Nhà xuất bản: Tôn Giáo Người dịch: Hòa thượng Thích Phước Sơn – Hòa thượng …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *