Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 4 – Quyển 37 – Giới Tỳ–kheo Ni – Nói Rõ Phần Còn Lại 19 Pháp Tăng TànLuật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 4
Hán dịch: Phật Đà Bạt Đà La – Sa Môn Pháp Hiển
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Người dịch: Hòa thượng Thích Phước Sơn – Hòa thượng Thích Đỗng Minh chứng nghĩa
Người đọc: Bình Nguyên, Giác Nguyên
Tác phẩm được phát hành tại:
#dieuphapam #luat #luatmahatangkytap4

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

1 thought on “Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 4 – Quyển 37 – Giới Tỳ–kheo Ni – Nói Rõ Phần Còn Lại 19 Pháp Tăng Tàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *