5 thoughts on “Mẹ ruột Chí Nghĩa đã xác nhận thông tin . Nhưng con trai NS Chí Tài lại có phản ứng LẠ

  1. 8h mà 3.2 N lượt xem mà mở nhiều kênh là ok kiếm nhiều tiền từ youtube rồi chúc mừng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *