5 thoughts on “MÍT BONSAI ĐÂY CÁC BÁC, 2,5TR MỘT CÂY – BÁO GIÁ BONSAI ÔNG TỴ VÀ CHỊ LIÊN CHỢ VẠN PHÚC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *