Môn học ERP năm 2021 – Mô phỏng quy trình sản xuất đến nhập kho (P3)SS4U Express và TVHpro edu đã hợp tác đào tạo ERP với gần 10 trường đại học tại TP HCM. Năm 2021 mở rộng đào tạo ERP tại doanh nghiệp và các chương trình đào tạo CEO, CFO…

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *