20 thoughts on “Món ngon Việt Nam Xôi bắp cốt dừa 💥 thịt heo chiên giòn ngon quá xá

  1. WOW DỄ THƯƠNG WÁ ĐI THÔI ? THG CHÓ CON YÊU WÁ ĐI KG CHỊU ĐC 2 AE TỤI NHỎ, GHÉT WÁ ĐI NÈ LÂU WÁ KG THẤY KÊNH E HIỆN LÊN ? NAY NHÌN 👀 THẤY VỘI COMMENT ?
    — BJO Ổ LÀM NHIỀU TRÒ LẮM NHE MN !

  2. Chị thấy mọi kênh người ta chỉ dẫn chi tiết cách nấu , nêm nếm tỉ mỉ các món ăn từ A đến Z .Em nên tham khảo các kêng nổi tiếng khác như Quỳnh cuộc sống ở Nhật , Tiên cuộc sống ở Hàn , Ngọc cuộc sống ở Mỹ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *