1 thought on “Mr រិទ្ធី វង្សឡុង យកលេស Covid មកបាំងមុខភាពទាល់ច្រក

  1. តាក់ទីងកន្តែរ៉ែរ៉ែអើយតាក់ទីងកន្តែរ៉ែរ៉ែ😂😂😂😂😂 គាំទ្រលោករិទ្ធីធារៈឡុងវិភាគ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *