Mục Sư Tiến Sĩ Lê Trọng Hợi || Sự Sống Con Người Không Thể Đo Lường Bằng Của Cải Mình CóPhần Giảng Luận của MSTS Lê Trọng Hợi trong chương trình thờ phượng của Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Darra vào Chúa Nhật 24.01.2021. Kinh Thánh: Lu-ca 12:13-21.
***********************************************************************
Preaching component delivered by Pastor (Dr) Le Trong Hoi during Sunday worship at Darra Uniting Church on the 24th of January 2021. Scripture: Luke 12:13-21.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *