13 thoughts on “MƯỜI ĐIỀU NHẮN NHỦ CỦA ĐỨC PHẬT TRONG KINH DI GIÁO – TT. Thích Nhật Từ – ngày 20-12-2020

  1. Nam mô A Di Đà phật. Con cám ơn bài giảng của thày. Con kính chúc thày sức khỏe. Có nhiều bài giảng để chúng con hiểu và sẽ cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày…A DI ĐÀ PHẬT.

  2. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

  3. 🌸卍 Nam Mô – Đức Thế Tôn Bổn Sư – Thích Ca Mâu Ni – Phật… 💖🙏🙏🙏🙏🌻 卍🌸

    🌸卍 Nam Mô – Tầm Thinh – Cứu Khổ Cứu Nạn – Đại Từ Đại Bi – Linh Cảm Ứng – Quán Thế Âm – Bồ Tát … 💖🙏🙏🙏🌻 卍🌸

  4. Trong đời nầy có bao nhiêu đôi vợ chồng sống an vui hòa thuận đến độ tuổi nầy…!!!

    🌸卍 Nam Mô – Đức Thế Tôn Bổn Sư – Thích Ca Mâu Ni – Phật… 💖🙏🙏🙏🙏🌻 卍🌸

    🌸卍 Nam Mô – Tầm Thinh – Cứu Khổ Cứu Nạn – Đại Từ Đại Bi – Linh Cảm Ứng – Quán Thế Âm – Bồ Tát … 💖🙏🙏🙏🌻 卍🌸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *