Muốn chọn lãnh đạo giỏi, hãy thi tuyển cạnh tranh | ANTVANTV | Muốn chọn lãnh đạo giỏi, hãy thi tuyển cạnh tranh.
Việc thi tuyển lãnh đạo được cho là đem lại luồng sinh khí mới cho hoạt động của các cơ quan Nhà nước nói chung và của các cấp vụ, cấp sở, cấp phòng nói riêng. Tránh tình trạng lãnh đạo yếu kém về năng lực.
Nguồn ANTV.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *