Nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá của Đoàn viên Công đoàn ngành Công ThươngThời gian qua, các cấp công đoàn ngành Công Thương đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *