1 thought on “Não Bộ Cấu Tạo – 5 Thùy Não- 10 vùng chức năng

  1. kiến thức anh đưa ra rất hay , tổng quát, logic ạ – Anh mà phát triển thêm kỹ năng nói bằng khí thì tuyệt ạ . Thank anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *