17 thoughts on “Nạp Kim Cương Giá Rẻ Cực Khủng Tại Web Nhé

  1. Con mẹ lúc trc trên tick tọck bảo làm đủ bước thặng kc người t làm đủ rồi ko thặng người t hỏi lại thì bảo là nhiều người nhưng hẳn 3 ngày mà chẳng nhận đc viên kc nào

  2. Làm lừa đảo chx đủ à lúc trc bảo đăng ký Youtube cho kim cương mà hẳn 3 ngày rồi mà chẳng thấy kc đâu b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *