6 thoughts on “NGHĨ VỀ NGÔN NGỮ SÁCH GIÁO KHOA

  1. Tôi thích nhất bài toán trong sách giáo khoa: "bác hồ chí minh mỗi lần uống 1 lít máu kinh, hỏi: tại sao bác hồ lại thích uống máu kinh? "

  2. Chuyện bình thường thôi I cũng như con chó nằm trong lăng Ba Đình chúng nó lại gọi gọi cha già dân tộc đó

  3. Que toi:xu Nau,co 1 ky quan the gioi.!?Song toi khong hieu phai doc nhu the nao cho dung:ghinh..,ghenh..,ganh da dia.!?(Ngai Tien Si).Thank.😎🍇🎼

  4. Lãnh thüöñg là nhő phát minh sàch tào lao đüöç nhīêù tīên löį cho Đãng chő có löį cho ngüöī Dân đâu hoç hêť trüöng trīnh phő thông lãng đüöç băñ xúât khâű lao đôņg,,ő đớ,,,ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *