4 thoughts on “Nhà mới của Trấn Thành có gì mà khiến Trường Giang thốt lên "Giàu nhất Showbiz"

  1. Tran Thanh giau Tien va giau tam duc
    Chuyen giup nhieu nguoi kho KHAN
    Tai sao toi den nuoc My Boston Massachusetts song mai mai
    Luon luon thich va ne Tran Thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *