4 thoughts on “NHÃ PHƯƠNG ĐÁNH THÚY NGÂN TƠI TẢ VÌ DÁM CÔNG KHAI CHUYỆN BÍ MẬT PHÁ VỠ HẠNH PHÚC

  1. MC vừa nói : Thúy Vinh.
    NP: Anh hay wa.( P cũng chớp cơ hội mọi lúc mọi nơi để đẩy thuyền cho TV- TN).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *