Nhập liệu nhanh chứng từ sản xuất trong Excel cùng Add-in A-ToolsNhững khó khăn trong nhập dữ liệu về kho: – Những nghiệp vụ về nhập, xuất, điều chuyển thường có nhiều dòng dữ liệu tương ứng với nhiều mã hàng và phải …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *