NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU – NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊNHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU – NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ
TS BS Trần Quốc Hòa
PTRK Ngoại tiết niệu – BV ĐH Y HN
note: video được cắt từ chương trình telehealth của bv ĐH Y HN ngày 30/3/21
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Thông tin cung cấp trong hội thảo trực tuyến mà chúng tôi phát lại chỉ nhằm mục đích cập nhật thông tin cho thầy thuốc, và không có ý nghĩa hướng dẫn điều trị bệnh nhân.
Chúng tôi không khuyến cáo sử dụng bất cứ phương pháp chẩn đoán hay điều trị nào chưa có sự phê duyệt cần thiết của cơ quan có thẩm quyền.
Các ý kiến thể hiện trong sinh hoạt khoa học là ý kiến của các báo cáo viên/ chủ tọa và không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi, ban tổ chức hay nhà tài trợ.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *