7 thoughts on “Nhiều Tiền Chưa Chắc Đã Hạnh Phúc | #Trường_Doanh_Nhân_CEO_Việt_Nam

  1. Thưa Thầy ! Thày cho em hỏi : " Làm thế nào khi trong đội nhóm 10 ; 15 người lại có 2-3 thành phần tiêu cực mà mình lại không thể cắt bỏ ; cũng không thay đổi được họ ?!" em cảm ơn thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *