Nhìn lại quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Chung | VTC NowVTC Now | Trước khi ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác theo Quyết định 1223 của Thủ tướng Chính phủ, tính từ tháng 12 năm 2015, ông Nguyễn Đức Chung đã giữ gần trọn một nhiệm kỳ công tác trên cương vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

#vtcnow #vtc1

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *