Nhóm 1 – NHỮNG NGƯỜI BẠN – BÀI THU HOẠCH CẢM XÚC EQ– Lê Văn Hải Nam E1701322: Lên kịch bản, diễn viên, chuẩn bị nội dung cảm xúc vui.
– Nguyễn Thành Luân E1701054: Lên kịch bản, diễn viên, chuẩn bị nội dung cảm xúc vui.
– Huỳnh Thị Hải Kiều E1701280: Lên kịch bản, diễn viên, chuẩn bị nội dung cảm xúc vui.
– Trần Thị Khánh Linh E1701051: Lên kịch bản, diễn viên, chuẩn bị nội dung cảm xúc vui.
– Cao Minh Thư B1800450: Quay clip cảm xúc vui, Edit toàn bộ clip, tham gia phỏng vấn nêu chiến lược cảm xúc.
– Bùi Hữu Nghĩa E1701063: Chuẩn bị nội dung về cảm xúc buồn + Tham gia quay clip
– Nguyễn Bùi Hoài Diễm E1701203: Chuẩn bị nội dung về cảm xúc buồn + Tham gia quay clip
– Trần Thị Trà My E1701318: Chuẩn bị nội dung về cảm xúc buồn + Tham gia quay clip
– Trần Ngọc Minh E1701057: Chuẩn bị nội dung về cảm xúc buồn + Tham gia quay clip
– Đinh Thị Anh Đào E1701197: Tham gia thảo luận quay nội dung cảm xúc tức giận + tham gia quay clip
– Nguyễn Thị Kỳ Duyên E1701217: Tham gia thảo luận quay nội dung cảm xúc tức giận + tham gia quay clip
– Lê Thị Ngọc Quyên E1701099: Tham gia thảo luận quay nội dung cảm xúc tức giận + tham gia quay clip
– Nguyễn Thị Thùy Trang E1701488: Tham gia thảo luận quay nội dung cảm xúc tức giận + tham gia quay clip
– Nguyễn Thị Quý E1701098: Lên kịch bản quay các nội dung về cảm xúc sợ hãi + Tham gia quay clip
– Nguyễn Thị Kim Giang E1701221: Lên kịch bản quay các nội dung về cảm xúc sợ hãi + Tham gia quay clip
– Trần Lê Thị Ngọc Nguyên E1701345: Lên kịch bản quay các nội dung về cảm xúc sợ hãi + Tham gia quay clip
– Phan Thị Thu Hiền E1701233: Lên kịch bản quay các nội dung về cảm xúc sợ hãi + Tham gia quay clip

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *