6 thoughts on “Những Cái Chết Và Dân Tộc Này Không Đáng Được Cứu Rỗi

  1. "90 triệu dân bất mãn CS và yêu mến VNC0" như thế này..Nguồn:Một Vòng Trái Đất TV…Hot..Hot..vào xem…ngay…

  2. cs là độc tài khủng bố cực đoan (extreme left) bản chất là cướp của giết người để tham nhũng vơ vét tài sản nhét túi riêng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *