2 thoughts on “Những Điều Cần Biết Khi Thực Hiện Công Đức Phóng Sinh .

  1. Nam mô a di đà phật từ nhiều kiếp ta làm chim cua rùa cá!từ nhiều kiếp ta làm trâu de gà chó ! Từ nhiều kiếp ta làm sư tử hổ báo ! Chúng ta làm người đủ loại cho nên tội lỗi của chúng ta quá nhiều nên phóng sinh nên ăn chay là tốt nhất ! Tôi ăn chay mà cảm thấy. Ngon và cơ thể nhẹ nhàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *