6 thoughts on “Những Vấn Đề Quanh Ta Ngày 10-09-2020

  1. Lắng nghe đồng bào ơi.
    Rồi đây tât cả người dân sẽ ơ tro hết. Nhà môi gìơi csvn làm cho đất lên giá
    Để thu lợi.

  2. Bài viết rất thuyết phục,lại thêm người diễn đọc truyền cảm, và Xinh đẹp.. Yêu Thanh Tâm nhiều……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *