1 thought on “NS HÀI TRƯỜNG GIANG khóc thét lên khi bà xã NHÃ PHƯƠNG đã làm điều này mà anh không hề biết

  1. Báo này đã nói sai sự thật gia đình nhà Anh Trường Giang và Chị Nhã Phương đang hạnh phúc tại sao là nói là đang ly hôn. Báo này chắc phải để cho pháp luật can thiệp vì đứa thông tin sai sự thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *