2 thoughts on “ÔN TẬP ĐẠI SỐ 11 – GIỚI HẠN DÃY SỐ – CÔ HÀ THỊ NHUNG | THPT NAM ĐÔNG QUAN

  1. Mới làm quen với giảng trên mạng nó khác ngoài đời lắm nên cô hơi ngượng là bình thường ạ. Bài giảng đủ ý dễ hiểu ngắn ngọn. Em cám ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *