6 thoughts on “ÔN TẬP KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 4.

  1. Em đang xem lại nè thầy :3333 . Trên youtube chỉ có thầy là em hiểu hoàn toàn thôi, em cảm ơn thầyyyyyy.

  2. Em vào xem lại mà cái gì toàn thấy bạn Alexander chửi bạn Tiến Doãn rồi 2 bạn kia vào can ngăn, có chuyện gì với 2 bạn vậy thưa thầy???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *