Ống động mạch Phần 2 (bệnh học ở trẻ em và người lớn)Phần 2 của bài trình bày về bệnh học của dị tật bẩm sinh Còn ống động mạch (Persistent Ductus Arteriosus). Phần này trình bày về sinh lý bệnh, chẩn đoán, …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

3 thoughts on “Ống động mạch Phần 2 (bệnh học ở trẻ em và người lớn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *