6 thoughts on “Ông Thích Tâm Phúc có trí tuệ và kiến thức như thế nào? trụ trì chùa ăn thịt động vật

  1. A Di Đà Phật thầy mong toàn thể quý vị phật tử từ từ cảm hóa chú Nguyễn Minh Phúc giúp chú ấy nhận biết đâu là đúng đâu là sai được như thế Thầy tin rằng Phước báo thật nhiều sẽ đến với tất cả quý vị phật tử độ được chúng sanh vô Minh Thủy công đức sẽ được vô lượng cát tường

  2. Ông nầy không có đạo hạnh là nhà sư vui vẻ thì tốt nhưng buông thả như các clip mà youtube quay lên sóng là qúa lố vì nhà sư cũng cần gần gũi lời nói vui vẻ dễ gần phật tử sẽ mến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *