5 thoughts on “P4.CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

  1. Cho e hỏi chút ạ, nộp tiền nhưng có 003C thì còn đc ko ạ? Nãy e lên web thì thấy cú pháp không có 003C mà e nộp lại có 003C nên kb như thế nào 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *