Giáo Dục

P7(527 – 620) Giảng giải 620 câu Phật pháp căn bản – SC. TS. TN Diệu HiếuGiảng tại lớp giáo lý ban Hoằng Pháp Tp. HCM, tại chùa Từ Nghiêm, Q. 10, Tp. HCM, ngày 24-10-2019.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

One Response

  1. Trường Trịnh November 29, 2019

Join The Discussion