PGHH Quyển Sáu: Tôn CHỉ Hành Đạo (Phần 2) Tam Nghiệp – Bát Cánh | Như Ý, Hoàng Minh, Thu Nguyệt …Kênh sẽ cập nhật các video của Như Ý và những video Phật Pháp khác. Mời quý vị cùng tham khảo tất cả các link bên dưới.
Fanfage Như Ý:
facebook:
Kênh Như Ý PGHH:
——————————————————————————–

Tổng Hợp PGHH

——————————————
Sấm Giảng Giáo Lý PGHH

——————————————
Thuyết trình Út Hường

——————————————
Cổ nhạc Phật Giáo

——————————————
Tổng Hợp Giảng Viên PGHH

——————————————
Nghi Vấn Tư Phương

——————————————
Sấm Giảng Giáo Lý PGHH

——————————————
Truyện Đọc PGHH

——————————————
Giải Đáp nghi Vấn: Các đề tài trên ROOM (Paltalk):

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

5 thoughts on “PGHH Quyển Sáu: Tôn CHỉ Hành Đạo (Phần 2) Tam Nghiệp – Bát Cánh | Như Ý, Hoàng Minh, Thu Nguyệt …

  1. CÁCH TU HIỀN VÀ SỰ ĂN Ở CỦA MỘT NGƯỜI BỔN ĐẠO. (Quyển nầy viết bằng văn xuôi, hồi tháng năm DL 1945 tại Sài Gòn và xuất bản lần đầu cũng trong năm ấy. Tuy văn xuôi, quyển nầy có một đặc sắc là giản dị và lưu loát, âm hưởng du dương, nhịp nhàng)

    Nơi đây, Đức Giáo Chủ minh giải về tứ ân, tam nghiệp, thập ác và bát chánh. Ngài còn giảng dạy về cách thờ phượng, cúng lạy, nghi thức cử hành tang lễ, giá thú, cách đối xử với các tôn giáo bạn, với các tăng sư, .v..v….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *