2 thoughts on “Phần mềm làm kho học liệu điện tử hay nhất

  1. Cái này chỉ áp dụng cho khi mình dùng phần mềm adobe presenter thôi đúng không ạ. Còn dùng ispring thì không cần đúng ko ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *