Môi Trường

Phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng tỉnh Gia LaiHội thảo tham vấn kết quả thử nghiệm phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ảnh vệ tinh theo thời gian thực.

Google Play: Gia Lai Forest

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Join The Discussion