24 thoughts on “Phân tích TT chứng khoán tuần 29-3/7|VNI~850; VN30~793 Tiếp tục quan sát| – VIDEO 110

  1. Mình góp ý là trong video có pt những mã nào thì trong phần mô tả bên dưới bạn nên viết tên mã ra để mọi người biết và dễ tìm,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *