20 thoughts on “Phân tích- tỷ lệ sống của phôi mai rừng là bao nhiêu/100

  1. Mình ở Phú Quốc , đào gần 50 gốc về đâm chồi lên lá hết , giờ không hiểu sao chết còn khoảng hơn 20 gốc , nhưng gốc không lớn như của a Trường

  2. Sự phụ wa hay. Wa nguy hiểm. Tối cũng trồng 1 cây mai rừng. Đã 9 tháng rồi mà ko thấy mở mắt. Su phụ cho địa chỉ của sự phụ. Hôm nào rảnh rỗi ra sự phụ học hỏi kinh nghiệm. Tôi ở Cần đước. long an.

  3. Sao cái giống mai của bạn đưa mấy hôm ghép vô nó đi lộc dài nhăng như sợi dây vậy Nó cứ như sợi dây đi miết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *