Pháp Hành 20: Biết cách tổ chức sự tu tập cho phù hợp với thời gian, khả năng của mìnhBiết cách tổ chức sự tu tập cho phù hợp với thời gian, khả năng của mình – Trưởng lão Thích Thông Lạc
00:10 Trả lời các câu hỏi:
– Muốn tâm quay vào trong phải tu pháp nào?( Tu tập sức tĩnh giác (sự định tỉnh, thanh thản, quay vào))
06:32 – Tu tập pháp gì khi phải tiếp duyên?
09:40 Tại sao bảo rằng sự tu hành là việc dễ làm?
15:50 Biết cách sắp xếp thời gian tu tập cho phù hợp với mình thì mới có kết quả tốt
20:17 Sự trang bị các pháp hành đầy đủ của Thầy
30:00 Sự gian nan và cao quý của sự nghiệp tu tập
33:40 Hỏi về cách thức tu tập Định Niệm Hơi Thở
36:40 Ba điều kiện để cho tâm được vắng lặng (xả được tâm)
39:25 Sự khác nhau của 3 pháp tu về diệt tầm tứ như thế nào?
Phân biệt giữa tên gọi và pháp hành của Nhị thiền là hoàn toàn khác nhau
**************************************************************************
Danh sách các bài Pháp quan trọng:
1. Giới Hành 01:
2a. Giáo án tu tập (61 băng) Google Drive:
2b. Youtube:
3. Đường Về Xứ Phật:
4. Sách Nói của Tu Viện Chơn Như:
5. Các bậc Thánh Tăng trong thời đức Phật:
6. Phương pháp đuổi bệnh:
7. Như Lý Tác Ý:
************************************************************************
Các kênh tham khảo:
– @Tu viện Chơn Như:
– @Thư viện Thầy Thông Lạc:
– @Sách nói của Trưởng Lão:
– @Phật tử Chơn Như:
– @Giáo Gháp Nguyên Thủy:
#phaphanh, #thaythonglac, #phatgiaonguyenthuy, #loiphatday, #nhulytacy, #lamchusongchet, #tambatdong, #truonglaothichthonglac, #duongvexuphat, #kinhsachtruonglao,

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *