Phát động cuộc thi giao thông thông minh trên Internet.flvỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng phát động trên toàn quốc cuộc thi “Giao thông thông minh” trên internet cho 2 đối tượng là học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở.

Nội dung thi bao gồm: Phần thi kiến thức (thi hiểu biết cơ bản về an toàn giao thông (ATGT), về công trình giao thông, phương tiện tham gia giao thông); phần thi kỹ năng (thi tham gia giao thông an toàn; xử lý tình huống giao thông; điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục hậu quả và giải quyết tai nạn giao thông) và phần thi thái độ (ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chấp hành luật và tuyên truyền về pháp luật giao thông).
Theo thể lệ được công bố, học sinh sẽ tham gia cuộc thi trên trang web hoặc và trải qua hai phần thi: tự do (không có sự giám sát, mỗi thí sinh sẽ được thể hiện hiểu biết của mình trong 30 phút và có quyền tạo nhiều tài khoản để thi tự do); chính thức (có sự giám sát của giám thị do nhà trường tổ chức). Mỗi quý nhà trường tổ chức thi một lần theo quy định của Ban Tổ chức cấp toàn quốc (trên trang để xếp giải quý.
Học sinh muốn thi chính thức phải tham gia thi tự do và điều kiện được thi quý như sau: vượt qua vòng 6 mới được thi quý thứ nhất, vượt qua vòng 12 mới được thi quý thứ hai, vượt qua vòng 18 mới được thi quý thứ ba. Thí sinh chỉ được thi một lần (dù bao nhiêu điểm) trong kỳ thi chính thức hàng quý.

Năm học 2012 – 2013, Ban Tổ chức tập trung vào học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở có điều kiện truy cập Internet và có nguyện vọng tham gia cuộc thi. Từ năm học 2013 – 2014, sẽ mở rộng đối tượng gồm học sinh các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp có điều kiện truy cập Internet và có nguyện vọng tham gia cuộc thi.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *